De Siter heeft de activiteiten voorlopig gestopt.

 

Privacy | AVG

Om te voldoen aan de privacywetgeving gebruiken we de door u opgegeven persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Tijdens bijeenkomsten worden foto’s gemaakt, deze worden opgeslagen in het historisch archief en kunnen gebruikt worden voor publicatie in relatie tot onze organisatie.
Menu