Zakensociëteit De Siter biedt een professioneel en betrouwbaar business-to-business platform (kennis, kunde en contacten) voor directie en management van organisaties, die zakelijke belangen hebben in de Westelijke Mijnstreek.

De Siter is een lerende gemeenschap, waar ondernemers, bestuurders en managers met veel plezier van en met elkaar leren. De programmering is erop gericht de leden op verrassende wijze te verbinden door passie en inspiratie.

Interesse?

Stuur een mailtje info @de-siter.nl naar het bestuur of neem telefonisch contact op met een van de bestuursleden:

 

  • Martin Masset, voorzitter 06-55121526
  • Rob Meesen, penningmeester  06-21518544
  • Thijs Smeets, secretaris lid 06-53909273

Privacy | AVG
Om te voldoen aan de privacywetgeving gebruiken we de door u opgegeven persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Tijdens bijeenkomsten worden foto’s gemaakt, deze worden opgeslagen in het historisch archief en kunnen gebruikt worden voor publicatie in relatie tot onze organisatie.

 

 

 

Menu